INTEGRATOR VAN DE TOEKOMST

De creatie van artificial intelligence maakt een 4e industriële revolutie mogelijk. Het gaat hierin alleen niet meer om het verlichten van fysieke inspanning maar om gehele cognitieve processen uit te besteden aan machines. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor zowel de techniek als de mens. Hierdoor zijn routinematige denkprocessen straks niet meer nodig. Daardoor kunnen werknemers zich focussen op verrijkende taken die intuïtie en kritisch denkvermogen vereisen.

De ontwikkeling van artificial intelligence is een ingewikkeld, duur en tijdrovend proces. Vandaar dat wij er ook niet naar streven om onze eigen neurale netwerken te bouwen. Deze netwerken worden door andere spelers in de markt zoals Microsoft, Google en IBM ontwikkeld. Waar wij in uitblinken is het ontdekken van mogelijke toepassingen van deze systemen voor jouw business en deze vervolgens te implementeren in applicaties. Daarnaast kunnen wij deze systemen uitbreiden of aanpassen zodat het ook voor jou waarde kan bieden. Dit doen wij vaak via een jumpstart project waardoor je snel een proof of technology kan doen. Op deze manier hebben wij onder andere speech to text apps en meerdere chatbots ontwikkeld.

Onze ervaringen

LEES BLOG

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AR·TI·FI·CI·AL IN·TEL·LI·GENCE

Kunstmatige intelligentie (K.I.), of artificiële intelligentie (A.I.) zijn systemen die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij A.I. dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.

A.I. zal het mogelijk maken om de volgende golf aan arbeid uit te besteden aan machines. Waar de mens begonnen is met het maken van gereedschap en werktuig om fysieke arbeid te verlichten zal A.I. helpen met het verlichten van cognitief werk. Hier komen geaugmenteerde cognitieve processen om de hoek kijken. Deze processen maken imitatie van het menselijk cognitief gedrag mogelijk wat we kunnen verstaan als “denken”. Doordat neurale netwerken processen zoals het herkennen van afbeeldingen en het ordenen van gegevens kunnen overnemen, kan de productiviteit van de mens ook in het “denkwerk” toenemen. Het denken wordt als het ware vermenigvuldigd en kan zorgen voor assistentie in de werkzaamheden.

Meer weten?

DOWNLOAD WHITEPAPER

IETS VOOR JOU?

Van natural language processing tot image recognition, de functionaliteiten van Artificial Intelligence kunnen een verhoogde productiviteit betekenen voor jouw werkvloer. Het automatiseren van repetitieve taken, het ontzorgen van je medewerkers of nieuwe mogelijkheden verkennen. Waar de kansen precies liggen is natuurlijk de vraag. Wil je snel en efficiënt valideren hoe A.I. in jouw business toegepast kan worden? Doe de jumpstart!

A.I. valideren?

JUMPSTART

A.I. IN DE PRAKTIJK

Watermelon Messenger

Watermelon Messenger

Kunstmatig intelligente chatbots voor op je website

Verhoord

Verhoord

Verhoor op straat

MEER WETEN?

Vraag het Marco,  hij beantwoordt al jouw vragen binnen 24 uur!