HET NIEUWE INTERNET

In 2017 raakte niemand uitgepraat over blockchain en ook in 2018 zal dit onverminderd doorgaan. Hoewel de technologie oorspronkelijk gecreëerd is ter ondersteuning van het Bitcoin-netwerk zijn er inmiddels duizenden andere toepassingen ontwikkeld. Daardoor zijn er ook duizenden nieuwe kansen ontstaan voor bedrijven. Zodanig dat sommige experts de potentie vergelijken met het internet in de jaren ’90.

Dus benutten wij deze potentie. Eerst kijken wij samen wat de kansen van blockchain zijn binnen jouw branche. Doordat wij samen snel de mogelijkheden duidelijk krijgen is ontdekken van kansen al binnen een workshop te realiseren. Vervolgens zijn wij ook in staat om snel een validatie te doen middels een jumpstart. Op deze manier ontwikkelden wij in samenwerking met vijf gemeenten een stemapp waarmee burgers in de toekomst op een veilige manier digitaal kunnen stemmen.

Onze ervaringen

LEES BLOG

BLOCKCHAIN

BLOCK·CHAIN

De blockchain is een digitale versie van een grootboek gevuld met transacties. Deze transacties kunnen verschillende soorten informatie bevatten. Bijvoorbeeld een verandering van eigenaar van een woning of elektronisch geld. De technologie is dan ook oorspronkelijk gecreëerd ter ondersteuning van het Bitcoin-netwerk. Anders gezegd; een gedecentraliseerd netwerk voor het verhandelen van digitaal geld.

Het bijzondere van dit digitale grootboek is dat de inhoud op duizenden computers is opgeslagen. Afhankelijk van de technische organisatie kan het zelfs mogelijk zijn dat elke deelnemer van het netwerk kan verifiëren dat de andere deelnemers eerlijk handelen. Daardoor kan het dus in veel gevallen gebruikt worden om vertrouwen tussen verschillende partijen te creëren. Informatie over welke transacties er in de blockchain staan moet gedeeld worden in het netwerk. Het proces waarbij deelnemers consensus bereiken over iedere transactie vormt een belangrijk element binnen veel toepassingen.

Meer weten?

DOWNLOAD WHITEPAPER

IETS VOOR JOU?

Blockchain is de manier van werken om ons heen aan het veranderen. Het biedt een waterdicht systeem dat onderlinge samenwerking stimuleert en het faciliteert slimme afspraken door middel van smart contracts. Hierdoor kunnen (bedrijfs)processen betrouwbaarder, efficientër en veiliger ingericht worden. Door onze hackathon mindset kunnen wij samen met jou in korte tijd een concept realiseren. Vervolgens maken en testen wij een prototype waardoor jij direct de waarde kan ervaren. Ben je hier benieuwd naar? Doe de jumpstart!

Blockchain valideren?

JUMPSTART

BLOCKCHAIN IN DE PRAKTIJK

StemApp

StemApp

Stemmen op de blockchain

Digitale Stempas

Digitale Stempas

Jouw stempas op de blockchain

Bewijsbank

Bewijsbank

Bewijs op de blockchain

MEER WETEN?

Vraag het Marco,  hij beantwoordt al jouw vragen binnen 24 uur!