Monthly Archives

maart 2018

StemApp: Open Source Release

By | Blockchain, Digitale Transformatie

Eind 2016 zijn we begonnen aan onze reis met als doel: digitaal stemmen mogelijk te maken in Nederland. In co-creatie met vijf gemeenten hebben we samengewerkt om burgerparticipatie op de blockchain mogelijk te maken. Wij geloven dat dit een perfect opstapje is om digitaal stemmen op de blockchain werkelijkheid te maken.  We hebben hard gewerkt om het project te realiseren en zijn blij dat een eerste versie nu beschikbaar is om op door te ontwikkelen. Daarom doen wij nu een Open Source release van ons StemApp project.

Onze reis

Er is eerst een Whitepaper geschreven om de werking van de applicatie op basis van blockchain technologie vast te stellen. Er waren namelijk enkele grote obstakels te overkomen, zoals het mogelijk maken van anonimiteit op de blockchain, terwijl de stemmer wel zijn of haar uitgebrachte stem kan verifiëren. Daarnaast speelt veiligheid natuurlijk een hoofdrol in dit project, daar is dan ook veel aandacht naar uitgegaan. Verder is er eveneens gekeken naar het tegengaan van bijvoorbeeld strategisch stemmen door het creëren van een rookscherm door ‘nep’ stemmen toe te voegen en deze pas op het laatste moment te filteren. Al deze oplossingen zijn uiteindelijk in een Whitepaper uitgeschreven, waarna is begonnen aan de daadwerkelijke ontwikkeling.

Eind 2017 is er aan de Stenden Hogeschool in samenwerking met technische informatica studenten een pilot georganiseerd om de werking van de applicatie te testen en feedback te verzamelen. De uitkomst was positief en feitelijk is de StemApp nu klaar voor de volgende ronde, waarin security experts en derden de code kunnen doordringen.

Te progressief

Bij Milvum zijn we altijd op zoek naar de  best mogelijke oplossing wanneer we een digitaal transformatietraject doen. Hierbij maken vaak gebruik van de nieuwste technologie of hardware. Deze mindset leidt er echter wel toe dat de huidige situatie vaak op de schop moet met alle gevolgen van dien: processen veranderen en medewerkers moeten meegenomen worden in de innovatie. Hardware en technologieën zijn de laatste jaren echter sterk vooruitgegaan en de fouten die momenteel en in het verleden werden gemaakt met onder andere stemmen tellen zijn allen voorgedaan met verouderde technologieën en hardware.

Er zijn veel toepassingen,  waarvoor de StemApp gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor lokale burgerparticipatie. Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld op een goedkopere digitale manier advies inwinnen op bepaalde punten van belang in de buurt of stad.

Open Source

Al vanaf het begin was duidelijk dat dit project zou eindigen in een Open Source release. Digitaal stemmen is zo’n gevoelig onderwerp dat de StemApp nooit een succes kon worden indien er maar één dragende partij was, Milvum in dit geval. Er moet co-creatie plaatsvinden om digitaal stemmen mogelijk te maken voor Nederland. Open Source is hierbij de oplossing, omdat het veel positieve effecten op het succes van het project heeft.

Dus ben je geïnteresseerd in het project neem dan een kijkje op Github en draag bij :). https://github.com/milvum