Monthly Archives

februari 2020

Vijf domeinen onder invloed van Digitale Transformatie

By | Digitale Transformatie

Introductie

Voel jij ook dat jouw organisatie mee moet met de veranderingen in de digitale wereld en wil je kunnen meedenken en meepraten in gesprekken waarin belangrijke beslissingen worden gemaakt?

Lees dan in dit artikel over de vijf belangrijkste domeinen onder invloed van Digitale Transformatie, en deel de inzichten met je gesprekspartners.

1. Klanten

In de digitale wereld van dit decennium zijn klanten niet langer passief. Om deze stelling te onderbouwen moet je eerst weten dat traditionele businessmodellen doorgaans werken vanuit het massamarkt-model. In dit model worden alle klanten als een geheel gezien (de markt) en is de klant passief. Zijn keuze en handelen is simpel:  Hij “koopt” of hij “koopt niet”. Organisaties positioneren hun diensten of producten zo dat deze aansluit bij de behoeften van de grootste groep. Deze groep wordt bereikt met behulp van massacommunicatie en massaproductie.

Dit is in dit decennium anders. Klanten zijn niet langer passief, maar spelen een actieve rol en beïnvloeden elkaar. Dit fenomeen heet het Customer-network model. In dit model hebben de klanten toegang tot informatie en elkaar via verschillende digitale platformen. Dit stelt ze in staat om informatie te delen en als gevolg daarvan merken te “vormen” en de reputatie van deze merken te beïnvloeden.

Dit betekent dat een organisatie niet langer volledig in controle is over de berichten en inhoud ( de manier waarop een merk overkomt op de doelgroep) die zij naar de klanten sturen (massacommunicatie), maar dat datgene wat de klant ontvangt een optelsom is tussen wat de organisatie “stuurt” en wat hij vanuit zijn (klant)netwerk ontvangt. 

Holistisch gezien zijn organisatie en klant vergelijkbaar met nodes in een netwerk die via digitale kanalen aan elkaar gelinkt zijn. Als een dynamisch geheel communiceren en beïnvloeden zij elkaar.

Key-Takeaways

 • Een merk wordt niet langer alleen gecreëerd door de organisatie die het merk bezit, maar is iets dat ontstaat vanuit de wisselwerking tussen klanten onderling en die van de klant en organisatie.
 • Een sterke connectie & samenwerking met de klant staat in de digitale wereld centraler dan ooit.
 • Organisaties zullen zichzelf een nieuwe mindset eigen moeten maken, waarin zij bereid zijn om content en waarde te delen en creëren met de klant, die dit vervolgens “consumeren” en bereid zijn te delen in hun netwerk.

2. Asymmetrische Competitie

Dat organisaties met elkaar de competitie aangaan is van alle tijden.  Maar, waar je vroeger vooral de competitie aanging met concurrenten die sterk op je leken, en dus vergelijkbaar waren met de eigen organisatie, is dit nu anders.

Als gevolg van de veranderende (digitale) wereld vervagen de grenzen van bestaande industrieën, en zo ook de relatie tussen vroegere competitie, partners en jouw eigen organisatie.

Een bekend voorbeeld is de televisiebranche. Waar HBO vroeger samenwerkte met kabelaars op de competitie aan te gaan met bijvoorbeeld AMC, zijn de tijden nu veranderd en wordt de strijd (onvrijwillig) aangebonden met Netflix. Een concurrent met andere roots, een ander business- en pricing model, dat achter dezelfde klanten aangaat. Kortweg: een verschuiving van symmetrische competitie naar asymmetrische competitie.

Een tweede ontwikkeling die we benoemen binnen het domein “competitie” is het ontstaan van de “Platform bedrijfsvoering”. Organisaties die hun dienstverlening om rondom een platform opbouwen schieten als paddestoelen uit de grond, en zijn inmiddels actief in veel verschillende industrieën. Zij zijn als geen ander in staat om voor én met de  klant (#1) een ecosysteem te bouwen waarin de klanten onderling en met de organisatie kunnen communiceren. Daarnaast is een typische eigenschap van deze platformen dat zij waardevoller worden voor de klant, naarmate er meer klanten deelnemen. Dit creëert een een opwaartse spiraal met ongekende kracht (Verschillende vormen van het netwerkeffect). Dit betekent overigens niet dat een platform-model altijd de succesvolste oplossing is. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat verreweg het grootste gedeelte van de platform-organisaties faalt. De gemiddeld levensduur van zo’n platform blijkt 4.9 jaar. Ook gaan veel van deze platformen na 2 – 3 jaar ten onder te gaan als gevolg van een heftige concurrentiestrijd, te weinig gebruikers en/of een gebrek aan funding.

Vier gevaren die op de loer liggen wanneer je zelf een succesvol platform wilt opzetten zijn:; het vaststellen  van de juiste prijzen, het winnen van het vertrouwen van de gebruikers, te laat starten en het onderschatten van de concurrentie. Dit leidt er toe dat organisaties geregeld pivots aanbrengen in hun strategie en het Platform-model weer laten varen.

 

Key-Takeaways

 • Als gevolg van digitalisering ontstaat er een verschuiving van symmetrische competitie naar asymmetrische competitie. 
 • Het baseren van een organisatie op een platform model kan volop kansen bieden, maar let op: Een juist platform-model ontwikkelen is extreem complex, en zo blijkt uit de data: voor velen een brug te ver.

3. Data en Data-strategie

Data wordt gezien als de heilige bron van de 21e eeuw. Je hoort het overal en continu, je kunt zeggen dat het een waar Buzzword is geworden. Data-mining, Data-lake, Data-Management, het gaat altijd over data. En, dit is terecht als je het ons vraagt: Want wanneer je data op een juiste manier verzameld én inzet voor je organisatie kan het je heel veel goeds brengen.

Eén ding is echter van cruciaal belang: Jouw Data-Strategie. Net als voor de strategie van je  organisatie start het met begrip. Stel bijvoorbeeld de simpele vraag: Begrijp ik welke data ik nodig heb?” En stel jezelf vervolgens direct de vervolgvragen: “Hoe ga ik deze data analyseren?” en “Hoe ga ik datgene wat ik leer uit deze data toepassen?” Wanneer je deze vragen hebt beantwoord heb je al een belangrijk gedeelte van de data-strategie voor je organisatie bepaald.

Ook op gebied van “Data” verandert er veel. Een belangrijke trend is de immense stroom van ongestructureerde data die voor steeds meer organisaties – vaak realtime-  beschikbaar komt. Een belangrijke bron van deze data is Social Media. Deze data kan gebruikt worden om bijvoorbeeld actuele interesses, actueel sentiment  of veranderingen daarin van klanten te analyseren.

Ook het bij ons dragen van mobiele apparaten, en met name de GPS-data die dit (vaak) met zich meebrengt heeft voor deze groei in ongestructureerde data gezorgd. Ook in het geval van deze Locatie-markers blijft echter het slim toepassen en combineren van al deze informatie de crux. 

Verder stellen analisten dat naar verwachting het aantal slimme sensoren (iOT) in de komende jaren naar een totaal 50 BLN zal stijgen, wat een nog verdere ontwikkeling van de hoeveelheid beschikbare data stimuleert. Reden te over voor de ontwikkeling van een passende data-strategie.

Key-Takeaway

 • Stel een Data-strategie op, voordat je met het verzamelen van data aan de slag gaat.

4. Innovatie

Innovatie gaat niet alleen om de creatie van iets dat “nieuw” is. De creatie van een nieuw product, dienstverlening of proces is op zichzelf niet voldoende. Je kunt pas spreken van succesvolle innovatie wanneer het nieuw gecreëerde niet alleen “nieuw” is, maar ook (exceptionele) waarde biedt voor de gebruikers en/of de omgeving. Wanneer dit het geval is, geeft je dit de mogelijkheid om deze innovatie commercieel in te zetten.

Gelukkig wordt het als gevolg van nieuw ontwikkelde methodieken (of tech.) steeds gemakkelijker om deze innovatieve ideeën vroeg en snel te testen. Experimenteren staat centraal. Juist deze vroege vormen van experimenteren zorgen ervoor dat jouw idee snel naar de markt te brengen is, met lagere kosten en verminderd risico.

Echter, wanneer je experimenteert is het belangrijk hoe je “innovatiesuccess” definieert. Het veelvuldig experimenteren in de organisatie vereist een vernieuwde mindset waarin het gaat over leren wat werkt, en wat niet werkt. Daarom is het doel van experimenteren niet perse het product of de oplossing die het experiment oplevert, maar gaat het minstens net zo veel om de nieuwe kennis die de organisatie opdoet. Ook een gefaald experiment kan omwille van goede uitvoer en datgene wat jij of de organisatie er van leert dus alsnog succesvol zijn. Deze gedachtegang staat ook wel bekend als de ROL (i.e., Return on Learning), een tegenhanger van de bekendere KPI, de  ROI (return on investment). 

Adopteer je deze mindset, dan ben je in staat om snel, kostenefficiënt en met laag risico de initiatieven – die op het eerste gezicht potentie hebben – te onderzoeken, snel te wijzigen (pivot) of stop te zetten wanneer je leert dat het initiatief toch minder potentie had dan je oorspronkelijk dacht.

Deze manier van werken vereist dus een andere manier van denken, een mindset. Een manier waarin niet elk initiatief volledig voorbereid en uitgewerkt is, maar in de praktijk gewerkt en geleerd wordt. Innoveren door te doen!

Dit betekent overigens niet dat je altijd de aanpak van project A kopieert naar project B, integendeel. De aanpak die je hanteert is afhankelijk van de fase waarin jouw idee zich bevindt, en welke doelstellingen je hebt voor het experiment.

Experimenteren m.b.v. drie praktische tips:

 • Move of the solution: Focus je op het probleem dat je wilt oplossen, niet op de gewenste (voorkeurs-) techniek of oplossing.
 • Think Big, Start Small, Move Fast!
 • Meten = Weten Meet alleen datgene wat je wilt weten en doe dit secuur. Alleen zo kun je de juiste beslissingen nemen.

5. Toegevoegde Waarde

Wanneer we kijken naar de laatste decennia zie je dat de waardeproposities van bedrijven relatief constant gebleven over de  tijd. Een belangrijke onderliggende factor hiervoor was dat deze waardepropositie vaak (volledig) gebaseerd was op een specifiek competitief voordeel ten opzichte van de concurrentie. Hier werd (of wordt) dan ook tot uit den treuren aan vast gehouden.

In het Digitale Tijdperk werkt deze aanpak niet meer. De vasthoudende focus op het het leveren van een en dezelfde waardepropositie, is niet langer voldoende en is een route met als eindpunt teloorgang.

Door (te) lang vast te houden aan je bestaande waardeproposities zet je de deur niet alleen op een kier voor bestaande concurrentie, maar ook voor nieuwe toetreders tot de markt (punt 2: competitie). 

Het doorontwikkelen of het continue heruitvinden van je waardepropositie is dus cruciaal. Elke organisatie kan hier direct mee aan de slag. Wacht niet totdat er een bedrijfscrisis ontstaat. In de snel veranderende omgeving van vandaag de dag kan een waardepropositie die vandaag succesvol is, morgen onvoldoende zijn. Een bekende boektitel van Andrew Grove spreekt hier tot de verbeelding: “Only the paranoid survive”.

Houd de waardepropositie scherp, dat is het devies. Grofweg zijn er drie hoofdroutes om aan vast te houden: zoek met de organisatie naar proposities die (i) bestaande waarde aan nieuwe klanten bieden, (ii) nieuwe waarde aan bestaande klanten bieden of (iii) nieuwe waarde aan nieuwe klanten bieden.

Om dit te doen is een ding onthouden belangrijk: De echte uitdaging is niet het vinden van juiste klanten om naar te luisteren, maar echt je oren open zetten. Identificeer de klantgroepen, begrijp welke waarde je ze op dit moment biedt, onderzoek mogelijke uitdagingen of gevaren in de markt (competitie) en genereer nieuwe waarde-elementen in de voor de bestaande klantgroep, of nieuwe klantgroepen die je nog niet bediend.

Key-Takeaways

 • Update je waardepropositie voordat het moet.
 • Vind en luister naar de juiste klantgroep(en).
 • Voeg waarde toevoegende elementen toe voor bestaande of nieuwe klantgroepen.

Eindnoot

In conclusie hebben we kunnen zien dat deze vijf domeinen onderhevig zijn aan het veranderende landschap van digitale transformatie. Een frisse aanpak is daarom noodzakelijk om in deze veranderende wereld succesvol te zijn als organisatie. Ons advies: Neem de key-takeaways tot jezelf, en gebruik ze om de verandering in jouw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Milvum kondigt nieuw management aan

By | Nieuws

Vol trots kondigen wij aan dat het nieuwe bestuur bekend is van Milvum. Onder het motto ‘innoveren door te doen’ ondersteunt het jonge en dynamische full-service bureau overheden en corporates in digitale transformatie trajecten. Zo werkt Milvum voor klanten zoals ING, Rabobank en verschillende ministeries. Nadat vier studievrienden besloten de handen ineen te slaan tijdens de afronding van hun studie, was Milvum in 2012 geboren. Er is een duidelijke taakverdeling gerealiseerd en de functies CEO, CRO en CTO zijn officieel bekleed.

Arvind Jagesser (CEO) was eerder actief als COO van Milvum en was de voormalige CTO van Circularise en Watermelon. Tevens is hij als lid van de programmaraad bij diverse organisaties betrokken. Arvind zal zich als CEO richten op het creëren van nieuwe groeikansen, het positioneren van Milvum in de markt en het structureren van de interne processen om op te schalen.

Salim Hadri (CRO) werd in 2017 uitgeroepen tot “Young ICT Professional of the Year” en was eerder actief als CEO van Milvum. Ook is hij actief als voorzitter van het informatica bestuur bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). In zijn functie als CRO zal Salim zich richten op het uitbreiden van het commerciële team, het creëren van nieuwe commerciële kanalen en het uitgroeien tot thought leader op gebied van digitalisering.

Randy Tjin-Asjoe (CTO) is al sinds de start van Milvum en Meld een Vermoeden actief als CTO. Hij zet zijn taak voort en richt zich op het creëren en toepassen van de juiste, innovatieve en baanbrekende technologieën