Category

Digitale Transformatie

Vijf domeinen onder invloed van Digitale Transformatie

By | Digitale Transformatie

Introductie

Voel jij ook dat jouw organisatie mee moet met de veranderingen in de digitale wereld en wil je kunnen meedenken en meepraten in gesprekken waarin belangrijke beslissingen worden gemaakt?

Lees dan in dit artikel over de vijf belangrijkste domeinen onder invloed van Digitale Transformatie, en deel de inzichten met je gesprekspartners.

1. Klanten

In de digitale wereld van dit decennium zijn klanten niet langer passief. Om deze stelling te onderbouwen moet je eerst weten dat traditionele businessmodellen doorgaans werken vanuit het massamarkt-model. In dit model worden alle klanten als een geheel gezien (de markt) en is de klant passief. Zijn keuze en handelen is simpel:  Hij “koopt” of hij “koopt niet”. Organisaties positioneren hun diensten of producten zo dat deze aansluit bij de behoeften van de grootste groep. Deze groep wordt bereikt met behulp van massacommunicatie en massaproductie.

Dit is in dit decennium anders. Klanten zijn niet langer passief, maar spelen een actieve rol en beïnvloeden elkaar. Dit fenomeen heet het Customer-network model. In dit model hebben de klanten toegang tot informatie en elkaar via verschillende digitale platformen. Dit stelt ze in staat om informatie te delen en als gevolg daarvan merken te “vormen” en de reputatie van deze merken te beïnvloeden.

Dit betekent dat een organisatie niet langer volledig in controle is over de berichten en inhoud ( de manier waarop een merk overkomt op de doelgroep) die zij naar de klanten sturen (massacommunicatie), maar dat datgene wat de klant ontvangt een optelsom is tussen wat de organisatie “stuurt” en wat hij vanuit zijn (klant)netwerk ontvangt. 

Holistisch gezien zijn organisatie en klant vergelijkbaar met nodes in een netwerk die via digitale kanalen aan elkaar gelinkt zijn. Als een dynamisch geheel communiceren en beïnvloeden zij elkaar.

Key-Takeaways

 • Een merk wordt niet langer alleen gecreëerd door de organisatie die het merk bezit, maar is iets dat ontstaat vanuit de wisselwerking tussen klanten onderling en die van de klant en organisatie.
 • Een sterke connectie & samenwerking met de klant staat in de digitale wereld centraler dan ooit.
 • Organisaties zullen zichzelf een nieuwe mindset eigen moeten maken, waarin zij bereid zijn om content en waarde te delen en creëren met de klant, die dit vervolgens “consumeren” en bereid zijn te delen in hun netwerk.

2. Asymmetrische Competitie

Dat organisaties met elkaar de competitie aangaan is van alle tijden.  Maar, waar je vroeger vooral de competitie aanging met concurrenten die sterk op je leken, en dus vergelijkbaar waren met de eigen organisatie, is dit nu anders.

Als gevolg van de veranderende (digitale) wereld vervagen de grenzen van bestaande industrieën, en zo ook de relatie tussen vroegere competitie, partners en jouw eigen organisatie.

Een bekend voorbeeld is de televisiebranche. Waar HBO vroeger samenwerkte met kabelaars op de competitie aan te gaan met bijvoorbeeld AMC, zijn de tijden nu veranderd en wordt de strijd (onvrijwillig) aangebonden met Netflix. Een concurrent met andere roots, een ander business- en pricing model, dat achter dezelfde klanten aangaat. Kortweg: een verschuiving van symmetrische competitie naar asymmetrische competitie.

Een tweede ontwikkeling die we benoemen binnen het domein “competitie” is het ontstaan van de “Platform bedrijfsvoering”. Organisaties die hun dienstverlening om rondom een platform opbouwen schieten als paddestoelen uit de grond, en zijn inmiddels actief in veel verschillende industrieën. Zij zijn als geen ander in staat om voor én met de  klant (#1) een ecosysteem te bouwen waarin de klanten onderling en met de organisatie kunnen communiceren. Daarnaast is een typische eigenschap van deze platformen dat zij waardevoller worden voor de klant, naarmate er meer klanten deelnemen. Dit creëert een een opwaartse spiraal met ongekende kracht (Verschillende vormen van het netwerkeffect). Dit betekent overigens niet dat een platform-model altijd de succesvolste oplossing is. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat verreweg het grootste gedeelte van de platform-organisaties faalt. De gemiddeld levensduur van zo’n platform blijkt 4.9 jaar. Ook gaan veel van deze platformen na 2 – 3 jaar ten onder te gaan als gevolg van een heftige concurrentiestrijd, te weinig gebruikers en/of een gebrek aan funding.

Vier gevaren die op de loer liggen wanneer je zelf een succesvol platform wilt opzetten zijn:; het vaststellen  van de juiste prijzen, het winnen van het vertrouwen van de gebruikers, te laat starten en het onderschatten van de concurrentie. Dit leidt er toe dat organisaties geregeld pivots aanbrengen in hun strategie en het Platform-model weer laten varen.

 

Key-Takeaways

 • Als gevolg van digitalisering ontstaat er een verschuiving van symmetrische competitie naar asymmetrische competitie. 
 • Het baseren van een organisatie op een platform model kan volop kansen bieden, maar let op: Een juist platform-model ontwikkelen is extreem complex, en zo blijkt uit de data: voor velen een brug te ver.

3. Data en Data-strategie

Data wordt gezien als de heilige bron van de 21e eeuw. Je hoort het overal en continu, je kunt zeggen dat het een waar Buzzword is geworden. Data-mining, Data-lake, Data-Management, het gaat altijd over data. En, dit is terecht als je het ons vraagt: Want wanneer je data op een juiste manier verzameld én inzet voor je organisatie kan het je heel veel goeds brengen.

Eén ding is echter van cruciaal belang: Jouw Data-Strategie. Net als voor de strategie van je  organisatie start het met begrip. Stel bijvoorbeeld de simpele vraag: Begrijp ik welke data ik nodig heb?” En stel jezelf vervolgens direct de vervolgvragen: “Hoe ga ik deze data analyseren?” en “Hoe ga ik datgene wat ik leer uit deze data toepassen?” Wanneer je deze vragen hebt beantwoord heb je al een belangrijk gedeelte van de data-strategie voor je organisatie bepaald.

Ook op gebied van “Data” verandert er veel. Een belangrijke trend is de immense stroom van ongestructureerde data die voor steeds meer organisaties – vaak realtime-  beschikbaar komt. Een belangrijke bron van deze data is Social Media. Deze data kan gebruikt worden om bijvoorbeeld actuele interesses, actueel sentiment  of veranderingen daarin van klanten te analyseren.

Ook het bij ons dragen van mobiele apparaten, en met name de GPS-data die dit (vaak) met zich meebrengt heeft voor deze groei in ongestructureerde data gezorgd. Ook in het geval van deze Locatie-markers blijft echter het slim toepassen en combineren van al deze informatie de crux. 

Verder stellen analisten dat naar verwachting het aantal slimme sensoren (iOT) in de komende jaren naar een totaal 50 BLN zal stijgen, wat een nog verdere ontwikkeling van de hoeveelheid beschikbare data stimuleert. Reden te over voor de ontwikkeling van een passende data-strategie.

Key-Takeaway

 • Stel een Data-strategie op, voordat je met het verzamelen van data aan de slag gaat.

4. Innovatie

Innovatie gaat niet alleen om de creatie van iets dat “nieuw” is. De creatie van een nieuw product, dienstverlening of proces is op zichzelf niet voldoende. Je kunt pas spreken van succesvolle innovatie wanneer het nieuw gecreëerde niet alleen “nieuw” is, maar ook (exceptionele) waarde biedt voor de gebruikers en/of de omgeving. Wanneer dit het geval is, geeft je dit de mogelijkheid om deze innovatie commercieel in te zetten.

Gelukkig wordt het als gevolg van nieuw ontwikkelde methodieken (of tech.) steeds gemakkelijker om deze innovatieve ideeën vroeg en snel te testen. Experimenteren staat centraal. Juist deze vroege vormen van experimenteren zorgen ervoor dat jouw idee snel naar de markt te brengen is, met lagere kosten en verminderd risico.

Echter, wanneer je experimenteert is het belangrijk hoe je “innovatiesuccess” definieert. Het veelvuldig experimenteren in de organisatie vereist een vernieuwde mindset waarin het gaat over leren wat werkt, en wat niet werkt. Daarom is het doel van experimenteren niet perse het product of de oplossing die het experiment oplevert, maar gaat het minstens net zo veel om de nieuwe kennis die de organisatie opdoet. Ook een gefaald experiment kan omwille van goede uitvoer en datgene wat jij of de organisatie er van leert dus alsnog succesvol zijn. Deze gedachtegang staat ook wel bekend als de ROL (i.e., Return on Learning), een tegenhanger van de bekendere KPI, de  ROI (return on investment). 

Adopteer je deze mindset, dan ben je in staat om snel, kostenefficiënt en met laag risico de initiatieven – die op het eerste gezicht potentie hebben – te onderzoeken, snel te wijzigen (pivot) of stop te zetten wanneer je leert dat het initiatief toch minder potentie had dan je oorspronkelijk dacht.

Deze manier van werken vereist dus een andere manier van denken, een mindset. Een manier waarin niet elk initiatief volledig voorbereid en uitgewerkt is, maar in de praktijk gewerkt en geleerd wordt. Innoveren door te doen!

Dit betekent overigens niet dat je altijd de aanpak van project A kopieert naar project B, integendeel. De aanpak die je hanteert is afhankelijk van de fase waarin jouw idee zich bevindt, en welke doelstellingen je hebt voor het experiment.

Experimenteren m.b.v. drie praktische tips:

 • Move of the solution: Focus je op het probleem dat je wilt oplossen, niet op de gewenste (voorkeurs-) techniek of oplossing.
 • Think Big, Start Small, Move Fast!
 • Meten = Weten Meet alleen datgene wat je wilt weten en doe dit secuur. Alleen zo kun je de juiste beslissingen nemen.

5. Toegevoegde Waarde

Wanneer we kijken naar de laatste decennia zie je dat de waardeproposities van bedrijven relatief constant gebleven over de  tijd. Een belangrijke onderliggende factor hiervoor was dat deze waardepropositie vaak (volledig) gebaseerd was op een specifiek competitief voordeel ten opzichte van de concurrentie. Hier werd (of wordt) dan ook tot uit den treuren aan vast gehouden.

In het Digitale Tijdperk werkt deze aanpak niet meer. De vasthoudende focus op het het leveren van een en dezelfde waardepropositie, is niet langer voldoende en is een route met als eindpunt teloorgang.

Door (te) lang vast te houden aan je bestaande waardeproposities zet je de deur niet alleen op een kier voor bestaande concurrentie, maar ook voor nieuwe toetreders tot de markt (punt 2: competitie). 

Het doorontwikkelen of het continue heruitvinden van je waardepropositie is dus cruciaal. Elke organisatie kan hier direct mee aan de slag. Wacht niet totdat er een bedrijfscrisis ontstaat. In de snel veranderende omgeving van vandaag de dag kan een waardepropositie die vandaag succesvol is, morgen onvoldoende zijn. Een bekende boektitel van Andrew Grove spreekt hier tot de verbeelding: “Only the paranoid survive”.

Houd de waardepropositie scherp, dat is het devies. Grofweg zijn er drie hoofdroutes om aan vast te houden: zoek met de organisatie naar proposities die (i) bestaande waarde aan nieuwe klanten bieden, (ii) nieuwe waarde aan bestaande klanten bieden of (iii) nieuwe waarde aan nieuwe klanten bieden.

Om dit te doen is een ding onthouden belangrijk: De echte uitdaging is niet het vinden van juiste klanten om naar te luisteren, maar echt je oren open zetten. Identificeer de klantgroepen, begrijp welke waarde je ze op dit moment biedt, onderzoek mogelijke uitdagingen of gevaren in de markt (competitie) en genereer nieuwe waarde-elementen in de voor de bestaande klantgroep, of nieuwe klantgroepen die je nog niet bediend.

Key-Takeaways

 • Update je waardepropositie voordat het moet.
 • Vind en luister naar de juiste klantgroep(en).
 • Voeg waarde toevoegende elementen toe voor bestaande of nieuwe klantgroepen.

Eindnoot

In conclusie hebben we kunnen zien dat deze vijf domeinen onderhevig zijn aan het veranderende landschap van digitale transformatie. Een frisse aanpak is daarom noodzakelijk om in deze veranderende wereld succesvol te zijn als organisatie. Ons advies: Neem de key-takeaways tot jezelf, en gebruik ze om de verandering in jouw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Uitdagingen overwinnen in digitale transformatie

By | Digitale Transformatie

Een leider is als een goede gids, constant communicerend waar de reizigers zich bevinden. Ditzelfde geldt voor onze taak als gids in het digitale transformatie traject. Alleen, je loopt ongetwijfeld tegen diverse struikelblokken aan. 

Het overwinnen van deze uitdagingen is vaak de noot die lastig te kraken is. Laten we kijken naar de richtlijnen om deze uitdagingen het beste te  overwinnen.

Alignment in de organisatie

Een gemeenschappelijke factor in de meeste organisatorische problemen is verwarring. Verwarring zorgt voor een misalignment van individuele doelen. Zonde, want alle individuele doelen sommen zich op tot de doelen die zich organisatorisch zullen uitdrukken. Het spreekt voor zich dat het  veel makkelijker is om een organisatie te leiden als iedereen dezelfde doelen nastreeft.

Een essentiële factor hierin is effectieve communicatie vanuit het management. Vooral bij een grote stap als digitale transformatie is dit van belang. Effectief digitaal leiderschap begint met het helder formuleren van doelstellingen die moeten voldoen aan 3 voorwaarden: Het moet een “betekenisvolle doel” zijn en richting geven door ook het “doen” element te formuleren. Tot slot moet het een kwalitatieve doelstelling zijn. 

Voorbeeld

Betekenisvol doel element: Het vergroten van de loyaliteit van onze klanten 

Doen element: door hogere kwaliteit en klantgerichter te werken.

Vooral bij het communiceren van een strategie raden wij aan om een strategie framework te kiezen dat voor jou werkt, zie hieronder een overzicht van de meeste populaire methodieken. Bij het formuleren van je doelstellingen is het de kunst is om genoeg flexibiliteit te behouden om je organisatie mee te laten denken over hoe deze doelstelling te behalen.

Dit onderdeel wordt besproken in de eerste stap “Strategie” van onze Jumpstart methodiek. Wil je meer weten over onze innovatie methodiek download dan hier onze whitepaper.

Draagvlak & Timing

Gepaard met het introduceren van nieuwe technologieën moet worden nagedacht over de consequenties die het introduceren van een digitale transformatie met zich meebrengen op zowel technisch- als sociaal vlak.

Een goede manier is om een overzicht te maken van de stakeholders die beïnvloed worden door de gewenste verandering. Denk vervolgens na over hoe de waardepropositie richting elk van deze stakeholders verandert. In de meeste gevallen blijkt dat we de waardepropositie richting klanten en partners op een effectievere en efficiëntere manier kunnen leveren. Het managen van deze stakeholders garandeert succes en verkleint de kans op falende digitale transformatie.

Het helpt daarbij ook om binnen innovatieteams gebruik te maken van medewerkers met verschillende achtergronden of disciplines. Bijvoorbeeld dat een legal of marketing afdeling ook kan aanhaken binnen projectteams. Op deze manier kunnen multidisciplinaire teams innovaties van de grond krijgen die er toe doen.

Ook is het van belang om een nieuwe dienst of product niet te perfectioneren. Het is belangrijk om te leren van de markt door klein te starten. Als live is gegaan met een MVP (Minimum Viable Product, binnen Milvum ook wel Minimum Awesome Product genoemd), kunnen nieuwe marktinzichten de volgende fases faciliteren.

Betrekking eindgebruiker en de nulmeting

Tot nu toe hebben we vooral gesproken over de interne uitdagingen. Nu leggen we de nadruk op de daadwerkelijke eindgebruiker van de beoogde digitale verandering. Tools die je hier kan gebruiken zijn een customer journey map en een design canvas. Hierbij zoom je in op de behoefte van de klant en eindgebruiker zelf. Ook dien je een volledige analyse te maken van zowel de emotionele als praktische aspecten van de customer experience. Hierbij is het zoeken naar de balans tussen de functionaliteiten van bijvoorbeeld een applicatie als de manier waarop de eindgebruiker met deze applicatie omgaat. Met deze stap eindig je de eerste innovatie fase, namelijk de “Problem fit”, omdat hier onze hypotheses worden getoetst met de problem owners en het innovatie team hierna pas 100% snapt welk probleem wordt opgelost.

Valideren door te doen

Het uitvoeren van experimenten is een waardevolle manier om binnen digitale transformatie te valideren. Ook helpt het om de organisatie te helpen wennen aan vernieuwing. Het is essentieel om pas een uitrol uit te voeren wanneer men er vrij zeker van is dat een concept daadwerkelijk van toegevoegde waarde zal zijn. 

Naarmate we vaker binnen een organisatie experimenteren, des te meer affiniteit medewerkers opbouwen met verandering. Zij zullen dit dan niet meer gaan zien als een bedreigende situatie. Dit leidt tot een situatie waarin medewerkers het doel van transformatie inzien en hierbij een proactieve houding aannemen.

Door het constant verwerken van feedback kan verder worden gegarandeerd dat de complexe puzzel van transformatie wordt opgelost.

Dit onderdeel wordt besproken in de tweede stap “Probleem Validatie”  van de Jumpstart methodiek.

Samen zijn we ambassadeurs en jouw gids voor verandering

De reis door de digitale transformatie van jouw organisatie is lastig te navigeren zonder de juiste gids.  Het is hier nodig om constant aan de werkomgeving bewust te maken wat er tot nu toe is gebeurd en nog moeten doen.

Als leider ben je verantwoordelijk voor de betrokkenheid van teamgenoten, stakeholders en eindgebruikers.  Hiervoor is het belangrijk om ook gesprekken te initiëren met de werkomgeving omtrent het digitale transformatieproces. Dit zorgt voor een uitwisseling van opinies, gedachten en informatie die de digitale transformatie kunnen bijstaan en verbeteren. Het is aan te raden dat iedereen een gevoel heeft van actieve bijdrage en de ruimte krijgt om mee te doen aan de vernieuwing. Tevens zorgt dit voor het managen van het waargenomen risico met betrekking tot digitale transformatie.

Laten deze richtlijnen een leidraad zijn om je uitdagingen in digitale transformatie te overwinnen. Zoals eerder genoemd zit iedere organisatie anders in elkaar en zal dus een op maat gemaakte proces voor digitale transformatie moeten worden ontwikkeld. Laat dat nou net de verandering zijn waar we bij Milvum zo dol op zijn.

Hoe transformeer je de regie en eigenaarschap van jouw persoonlijke data

By | Digitale Transformatie

“Eindelijk: De AVG uitvoerbaar met BRG2”

 

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het dan zover; wederom een coole Hackathon met dit keer als onderwerp “Regie op Gegevens”! Geheel in stijl streden 11 verschillende teams tegen elkaar in  de Caballero fabriek te Den Haag. “Regie op Gegevens”  blijft ook na de Hackathon  belangrijk. Binnen dit onderwerp staat het eigenaarschap van jouw data centraal. Wie krijgt toegang tot jouw data? Voor hoe lang dan wel? En waarom is deze data eigenlijk nodig?

Kortweg: De AVG in de Praktijk!

Wij (Team Milvum red.) hebben er voor gekozen het topic van overlijden (en met name de rompslomp en moeite voor de nabestaanden) bespreekbaar te maken én aan te pakken.

Onze oplossing

Met onze oplossing BRG2 (Burgerregistratie Gegevens 2.0) maken we het voor nabestaanden gemakkelijk abonnementen, contracten en data (accounts) van de overledene  te verwerken en te verwijderen, zodat hij of zij het recht om digitaal vergeten te worden écht kan uitoefenen. Echter… de grootste uitdaging ligt één laag daaronder, een patstelling: Niemand wil bezig zijn met de dood, maar de gegevens en voorkeuren zullen up-to-date moeten zijn.

Daarom maken we van de BRG2 geen tool voor na het overlijden (i.e., nabestaanden) maar juist ook een oplossing voor in het leven! BRG2 maakt gebruik van de innovatieve Digitale Identiteit (Sovereign) waardoor je zelf eigenaar kunt blijven van je data én zorgt ervoor dat jij zelf actief de AVG (regie op gegevens) kunt uitoefenen.

Maar, daar blijft het niet bij: Door de waarde van deze tool tijdens het leven, creëren we twee extra functionaliteiten, namelijk: een handige tool voor de nabestaanden, en de mogelijkheid om “regie op gegevens” niet alleen in het leven, maar ook na het overlijden uit te kunnen oefenen!

Onze visie

Als burgers van Nederland hebben we bepaalde rechten, en we mogen van geluk spreken dat we in een land leven waar we samen met de overheid tools/ oplossingen realiseren waardoor we deze rechten kunnen uitoefenen. Dit noemen wij “beleid creëren en succesvol uitvoeren”.

Met de AVG hebben we in Nederland fantastisch beleid gekregen op het gebied van privacy en “het recht om vergeten te worden”. Echter, het juiste vehicle, de juiste tool, de juiste oplossing om dit recht uit te oefenen ontbreekt nog altijd.

Met deze oplossing dragen wij bij aan de digitale transformatie van “Regie op Gegevens”.

SNEL SCOREN!

Wij hebben veel ervaring met het succesvol lanceren van digitale producten. Altijd al willen weten hoe wij die adoptie zo soepel mogelijk laten verlopen? Download dan gratis onze Jumpstart Whitepaper!

Waarom het gebruik van nieuwe technologie vaak mislukt

By | Digitale Transformatie

“Laten we een pilot doen met technologie X, om te laten zien hoe cool we zijn!”

 

Je wilt niet weten hoe vaak ik dit de afgelopen tijd mensen heb horen zeggen. Elk persoon zegt het weer net even anders, maar eigenlijk bedoelen ze hetzelfde, namelijk: PR waarde creëren. Media aandacht is voor veel mensen en bedrijven waar ik mee spreek het hoofddoel. Media aandacht & laten zien “hoe innovatief we zijn” is het devies.

Helaas heeft die PR-waarde maar een tijdelijk effect en na een paar maanden heeft niemand het meer over die ene PR stunt. En dan horen zij nog bij de gelukkigen, want hoe vaak hoor je niet over een digitaal product dat door weinigen wordt gebruikt, maar wel  €100.000 euro heeft gekost. Of, wanneer het product wel wordt gebruikt is het vaak meer een nieuwe manier van verlies lijden, dan waarde voor de organisatie genereren. Want zeg nou zelf; een product dat door een miljoen mensen wordt gebruikt en tegelijkertijd miljoenen euro’s kost om live te houden, is dat succesvol Digitaal Transformeren?

Wat dan wel?

Wil je succesvol zijn in het gebruiken van nieuwe technologie in je bedrijf? Durf dan verder te denken dan alleen cool willen zijn. Digitaal transformeren is makkelijk! Binnen 2 of 3 maanden een digitaal product bedenken, ontwikkelen en live zetten is geen Rocket Science. Wat moeilijk is en waar elk bedrijf mee worstelt is succesvol digitaal transformeren. Succesvol Digitaal Transformeren houdt in dat een organisatie erin slaagt om haar klanten digitaal te bedienen of haar medewerkers digitaal te ondersteunen door middel van een digitaal product “waar ze van houden”! Met andere woorden: Je bent pas succesvol wanneer je een nieuw digitaal concept kunt bedenken dat gebruikt wordt door jouw klanten en hen waarde biedt!

Wanneer je hierin bent geslaagd, heb je het halve werk al gedaan, gefeliciteerd! Maar…, wees niet te snel. Want zoals gezegd heeft een goed digitaal concept niet alleen functionaliteiten waar mensen van houden, maar ook componenten die ervoor zorgen dat het een zelfvoorzienend product is, dat waarde biedt voor je bedrijf. Zorg dat jouw nieuwe digitale product geen burner maar juist een earner is! Mijn advies is daarom om in elke fase van het project  de waarde die de oplossing biedt voor het bedrijf, het business model, niet alleen in het achterhoofd te houden, maar net zo centraal te stellen als de waarde voor de gebruikers.

Lang verhaal kort..

De visie die ik met jullie wil delen is het volgende: Het valideren van een digitaal concept op “gebruik” en een werkend business model worden vaak ondergewaardeerd en/of krijgen te weinig aandacht. Sta even stil bij het volgende: “In de validatie fase van je project wordt 80% van de waarde gecreëerd en 20% van de kosten gemaakt.” en pas dit toe in je denkwijze. Denk twee keer na voordat je begint aan een pilot of nieuw digitaal product. Wanneer je een pilot besluit uit te voeren wees doelgericht en valideer je hypotheses en leerdoelen zo efficiënt mogelijk.

De combinatie van een concept waar de klanten van houden, een kloppend businessmodel én gevalideerde hypotheses en leerdoelen zijn jouw “Golden Ticket” naar succesvol digitaal transformeren!

Tot slot wil ik deze blog eindigen met de inspirerende woorden van Jeff Bezos:

“If you have a 10% chance of a 100x return, you should take that bet every time even if it’s going to feel bad 9 out of 10 times.” – Jeff Bezos

SNEL SCOREN!

Wij hebben veel ervaring met het succesvol lanceren van digitale producten. Altijd al willen weten hoe wij die adoptie zo soepel mogelijk laten verlopen? Download dan gratis onze Jumpstart Whitepaper!