Hoe bouw ik voor mijn organisatie een digitaal platform of app?

Wie een app of softwareplatform wil bouwen, moet goed voorbereid zijn. Er zijn een aantal stappen die essentieel zijn om te zorgen dat projecten succesvol zijn. We schetsen eerst een algemeen stappenplan en lichten vervolgens toe hoe Milvum deze stappen structureel oppakt binnen onze eigen jumpstart.

milvum app platformbouw

De algemene stappen naar succes

De ontwikkeling van een platform of app bestaat in zijn algemeenheid uit vijf stappen.

 1. Het doel bepalen
  Bepaal allereerst wat je met de app of het platform wilt bereiken. Wie zijn de eindgebruikers en wat zijn hun behoeften? Wat zijn de noodzakelijke functies? Door duidelijk te hebben waarom je het bouwt, werk je doelgericht en begrijp je beter wat je nodig hebt om de oplossing succesvol te maken.
 2. Marktonderzoek doen
  Kijk wat er al op de markt is en hoe jouw applicatie zich onderscheidt van het huidige aanbod. Dit helpt om te begrijpen wat er nodig is om te slagen op de markt. Wat doet jouw platform anders of beter? Of is dit een gat in de markt? Valideer je oplossing bij eindgebruikers.
 3. Een plan maken
  Bedenk wat nodig is om te bouwen. Hoeveel tijd en middelen zijn er beschikbaar? Wat verwacht je uit je investering te halen? Dit helpt om te bepalen wat haalbaar is en hoe je het beste kunt werken.
 4. De app ontwikkelen
  Als je niet zelf over de vaardigheden beschikt om een app of platform te bouwen, is het belangrijk om een partij te vinden die dit wel kan. Zoek naar ontwikkelaars die ervaring hebben met het bouwen van apps of platformen en bespreek met hen wat je nodig hebt.
 5. Bouwen, testen en verbeteren
  Tijdens het ontwikkelen van je app of platform, is het belangrijk om continu te testen of de oplossing doet wat het moet doen. Bepaal wat het minimale is voor livegang en zorg dat je oplossing datgene perfect kan. Vanuit die minimale basis, bouw je je app stapsgewijs verder uit.

Binnen zes weken van start, met de Jumpstart MVP van Milvum

Milvum bouwt niet alleen apps en platforms, we helpen ondernemers en organisaties ook om de basis van de oplossing uit te denken en vorm te geven. Daarbij focussen we ons met name op de gebruikers. Immers, wanneer de oplossing voor hen een succes is, zal het gehele product volop gebruikt worden en automatisch een succes worden.

Tijdens onze jumpstart begeleiden we je in zes weken door de eerste drie stappen die we hierboven omschreven. Dat doen we als volgt:

 1. Bepalen van de strategie
  In één of meerdere strategiesessies, willen we eerst je probleem begrijpen. Waarom wil je de app of het platform bouwen? Ook kijken we gedetailleerd naar de toekomstige gebruikers. Wie zijn dit, hoe handelt deze groep en wat zijn hun voorkeuren? Op basis van deze sessies creëren we een persona, een ‘ijkpersoon’, die we de rest van het traject gebruiken om onze ideeën te toetsen.
 2. Validatie van de ideeën
  Wij kunnen wel iets vinden, maar klopt dit ook met de werkelijkheid? We valideren onze aannames uit de strategiesessies, door met de potentiële doelgroep te praten. Dat doen we één op één met kwalitatieve interviews, in bulk met kwantitatieve enquêtes, of in een combinatie van beide. Aan het einde van deze fase willen we zeker weten dat de gekozen strategie op de juiste aannames berust.
 3. Concept ontwikkelen
  Nu we weten wat de gebruiker wil, kunnen we een gericht ontwerp maken van de gewenste oplossing. We bedenken enkele richtingen, waarvan we gezamenlijk de beste kiezen. Hierbij gaat onze designer aan het werk om de eerste schetsen van het platform en app te maken. En hieruit moeten een Minimum Viable Product komen, wat klaar is voor de volgende fase.
 4. Scope bepalen
  Voor we starten met de daadwerkelijke bouw, bepalen we eerst de scope van de oplossing. Wat is er minimaal nodig om het kernprobleem op te lossen? Oftewel: wat is het minimale waarmee je jouw gebruiker een fijne en effectieve oplossing kan bieden? Dit noemen we een MVP, wat staat voor Minimum Viable Product. Dit basisproduct gaat straks als eerste live en is de start van jouw oplossing. Vanuit daar bouwen we stap voor stap verder om de oplossing continu uit te breiden en te verbeteren. Dit doen we aan de hand van de walking skeleton methodiek. We bekijken de volledige customer journey en bepalen per fase welke functionaliteiten nodig zijn.
 5. De oplossing ontwerpen
  Met duidelijke persona’s, een duidelijk doel en een heldere scope, starten we met het daadwerkelijk ontwerpen van de oplossing. Nadrukkelijk zeggen we hier ontwerpen, want nog steeds is er geen regel code geschreven. Tijdens deze laatste fase van de Jumpstart creëren we klikbare demo’s, die we nogmaals valideren bij de doelgroep. Door steeds te blijven valideren, bouwen we oplossingen die écht inspelen op de wensen van de doelgroep.

In zes weken een duidelijk plan

Bovenstaande stappen realiseren we in zes weken tijd. Het legt een solide basis onder de uiteindelijke ontwikkeling van de gewenste applicatie. Door de jumpstart grondig te doorlopen, voorkomen we dat je geld investeert in apps of platforms die niet gebruikt worden. Wanneer je precies weet wat je wil bereiken, wat gebruikers wensen en wat hiervoor nodig is om het te bereiken, bouw je gericht, efficiënt én effectief aan apps die écht werken.

Meer weten?

Neem contact op met Arvind Jagesser! Hij beantwoordt al jouw vragen. Dit kan via het onderstaand formulier of bel naar 06 39 75 12 61.

Arvind Jagesser

About Arvind Jagesser

CEO en Co-Founder Milvum