Er zijn veel uitdagingen in de zorg, gelukkig biedt de technologische vooruitgang uitkomst. Een van die veelbelovende technologieën is Blockchain. Het heeft de capaciteiten om het vertrouwen tussen patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar verbeteren, maar daarnaast ook de prangende problemen in de administratie op te lossen.

Uitdagingen 2017

Anno 2017 staat Nederland voor grote uitdagingen in de zorg. Deze uitdagingen worden voornamelijk gevormd doordat de kosten van zorg groeien, de kwaliteit hoog moet blijven en de vraag naar zorg stijgt. De kosten van de zorg zijn in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en de verwachting van het ministerie van Volksgezondheid is niet positiever over de komende jaren. Daarbij komt dat we de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk willen houden. Helaas zien we dat de verzekeraars hun verzekeringen blijven versoberen om zo de kosten te kunnen drukken. Voorbeeld hiervan is de invoering van een zogenoemd preferentiebeleid door zorgverzekeraars, waarbij een geprefereerd medicijn voor een kwaal wordt vergoed en andere opties niet meer. Tenslotte blijft de vraag naar zorg groeien. Dit heeft deels te maken met de huidige demografie en het feit dat de leeftijdsverwachting groeit.

Dit betekent dus dat er veel moet gebeuren qua efficiëntie om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Gelukkig kan IT uitkomst bieden voor veel problemen. De inrichting van het zorgstelsel zijn de uitdagingen niet alleen een IT kwestie, maar ook een organisatorische kwestie. De kennis is aanwezig om de zorg drastisch te verbeteren, maar door alle verschillende stakeholders en de daarbij behorende verschillende belangen is dit geen simpele zaak. Gelukkig is IT in de zorg hot en happening, dit zal naar verwachting alleen nog maar groeien. Ehealth en IoT worden al langer omarmd en vele toepassingen zijn al reeds geïmplementeerd of worden momenteel getest in een pilot. Als ergens het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ op zou moeten gaan, is dit natuurlijk in de zorgsector.

Patiëntgegevens beter beschermen

Echter leidt een stijging van het aantal applicaties en meer online werken ook tot een toename van kwetsbaarheid. Veelal werken zorginstellingen nog met onveilige systemen en is de toegang tot persoonlijke gegevens niet altijd versleuteld. Blockchain is een veelbelovende technologie omdat het in staat is om patiëntgegevens beter te beschermen. De gebruikers (zorgverleners, zorgvrager, zorgverzekeraars) van de patiëntendata krijgen meer inzicht in wie toegang heeft tot welke gegevens en wie welke handeling heeft uitgevoerd. Ook door een consortium blockchain op te zetten, kan men waarborgen dat alleen een specifieke vertrouwelijke groep inzicht krijgt in ieders persoonlijke patiëntengegevens. In de whitepaper op de site gaan we dieper op in wat blockchain is.

In dit geval betreft het een positieve verandering van hoe om te gaan met de privacy van patiënten om daarmee de vertrouwensband tussen de zorgverlener, zorgvrager en/of zorgverzekeraar te versterken. Dit wordt wellicht niet meteen gezien als een directe manier om de eerder genoemde hoofduitdagingen op te lossen, maar een goede veilige basis zal de vooruitgang juist bevorderen. Het gevaar van uitlekken van patiëntendossiers zou dus door gebruik van blockchain technologie verminderd kunnen worden, maar er liggen ook andere kansen. Als we kijken naar andere mogelijke toepassingen voor Blockchain die vrijwel direct impact kunnen hebben op efficiency en kostenbesparing kunnen we bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de administratieve rompslomp (betalingen uitvoeren en transacties controleren) en zorgfraude door de afhandeling van declaraties aan te pakken.

Toekomst

Het Zorginstituut heeft in 2016 als een van de eerste organisaties in de zorg een pilot gedaan waarin blockchain werd gebruik. Deze bleek zeer succesvol en krijgt hoogstwaarschijnlijk een vervolg. In 2017 zullen we steeds meer pilots in de zorg zien die de nieuwste technologieën zullen gebruiken om specifieke processen te verbeteren. IT innovatie zal in de zorg niet met enorme stappen vooruit gaan, maar de druk en wil om te innoveren is wel aanwezig. Onze verwachting is dat we in de aankomende tijd zeer interessante en veelbelovende projecten gaan zien. Blockchain is er in ieder geval klaar voor.

Bronnen

  • http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/314404/HIT_Netherlands.pdf?ua=1
  • http://www.zorgverzekeringen2017.nl/de-zorgverzekering-en-het-preferentiebeleid/
  • http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4421103/2016/11/24/Ziekenhuizen-melden-elke-dag-datalek.dhtml
  • http://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2016/11/04/zorginstituut-nederland-ontwikkelt-eerste-blockchain-simulatie-in-de-zorg
Milvum

About Milvum

Sinds 2012 helpen wij bedrijven met het vertalen van hun digitale strategie naar concrete innovaties. Met 25 man zorgen wij voor de beste oplossingen voor digitale transformatie uitdagingen. Ondertussen werken we voor 60+ klanten, nationaal en internationaal. We hebben al meer dan 100 innovatieve projecten gerealiseerd. We denken groots, valideren snel en zorgen zo stapsgewijs voor schaalbare oplossingen.