Ondermijnende criminaliteit is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, een groot probleem.

Concreet betekent ondermijning de vermenging van de onder- en de bovenwereld, waarbij criminele organisaties gebruik maken van legale voorzieningen voor eigen gewin. Denk aan drugshandel, witwassen en fraude. Er wordt  jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland en er wordt in de XTC industrie een omzet gegenereerd van 19 miljard euro. Een integraal georganiseerde aanpak waarbij diverse overheidspartijen en burgers samenwerken en alle beschikbare informatie wordt gebundeld is cruciaal om deze cijfers te verlagen en een veilige samenleving te creëren. Het Kennisplatform Ondermijning (KPO) biedt uitkomst. 

Om ondermijning in Nederland aan te pakken zijn veel partijen en initiatieven actief. Echter blijft de inzet veelal regionaal. Het samenwerken en het tijdig vinden van de juiste informatie of personen blijft lastig. Het ministerie van Justitie en Veiligheid,  het RIEC-LIEC (Regionaal en Landelijk Informatie Expertise Centrum),  het ATO (Aanjaagteam Ondermijning) en Milvum sloegen de handen ineen om een platform te realiseren om de synergie, kennis en samenwerking tussen iedereen die met het onderwerp ondermijning bezig is – privaat en publiek -, te vergroten. Dit is een complex vraagstuk met meerdere key stakeholders in de publieke sector, daarnaast moet de veiligheid van het platform voldoen aan de hoogste IT veiligheidsnormen.

Het Kennisplatform Ondermijning is ontwikkeld; een landelijk interactief kennis- en netwerkplatform voor een ieder die actief meedoet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Van professional tot burger en van onderwijsinstelling tot publieke of private organisatie. 

 Het platform biedt gebruikers relevante informatie met betrekking tot de aanpak van ondermijning. Alle beschikbare content wordt op het platform gebundeld en de ingebouwde nieuws module zorgt dat gebruikers continue op de hoogte  blijven over nieuwe artikelen en onderzoeken over het onderwerp. Relevante informatie is direct beschikbaar via een speciaal ontwikkelde zoekmachine ingebouwd op het platform. Daarnaast biedt het platform verbinding tussen de (regionale) initiatieven en zorgt er voor dat zowel professionals elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Met verschillende functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar relevante professional en een profielpagina  wordt interactie en samenwerking tussen alle partijen gestimuleerd. 

Het platform valt uiteen in een algemene omgeving die toegankelijk is voor alle gebruikers en een beveiligde omgeving, waarin geregistreerde professionals vertrouwelijke, specialistische kennis kunnen vinden, onderling informatie en/of ervaringen met betrekking tot ondermijning kunnen uitwisselen en in contact kunnen komen met collega’s en experts. Naast de bescherming van deze vertrouwelijke kennis, staat vanzelfsprekend ook veiligheid van persoonsgegevens centraal. De publieke of private content en de gebruikers zijn te beheren via een moderatie-systeem. 

Resultaten waar we trots mogen zijn:

  1.     Complex IT project tegen ondermijning met meerdere key stakeholders in de overheid

Ondanks het complexe vraagstuk en een samenwerking tussen meerdere partners heeft de ontwikkeling van dit platform bijzonder snel plaatsgevonden. Dit is gelukt d.m.v. de door Milvum ontwikkelde innovatiemethodiek, de “Jumpstart”. Het Kennisplatform Ondermijning is daarmee een praktisch voorbeeld van hoe een innovatief concept zich ook binnen de overheid, gestructureerd en snel kan ontwikkelen naar een werkend platform.

  1.     Kennisdeling met ketenpartners

Het Kennisplatform Ondermijning versterkt het proces van kennisdeling en samenwerking tussen overheidsinstanties. Er ontstaat een cruciale verbinding en iedereen heeft toegang tot alle beschikbare informatie over het onderwerp. Een centrale en efficiënte aanpak van ondermijning wordt gerealiseerd met verkorte doorlooptijden en verlaagde kosten voor de maatschappij als resultaat.  

  1.     Een halt aan ondermijning

Het Kennisplatform Ondermijning beoogt de praktische aanpak van ondermijnende criminaliteit te faciliteren en zo t.b.v. de maatschappij activiteiten van ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen en/of terug te dringen.  

  1.     Voldoen aan de hoogste IT veiligheidsnormen

Het Kennisplatform Ondermijning voldoet aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en aan de eisen van de Nationale Politie, waar dit wordt platform wordt gehost. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. De BIO is geheel gestructureerd volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de ‘pas toe-of-leg uit’- lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe. 

Het Kennisplatform Ondermijning is te bekijken op http://kennisplatformondermijning.nl/. Professionals in de sector kunnen zich op het platform registreren om toegang te krijgen tot de specifieke afgeschermde functionaliteiten van het platform.

 

Wil je meer weten over deze case?

Vraag het Arvind, hij beantwoordt al jouw vragen!
Dit kan met het onderstaand formulier of bel naar 06 39 75 12 61.

    Volg ons op

    Salim Hadri

    About Salim Hadri