IIn onze vorige blogpost hebben we gekeken naar de uitdagingen die gepaard gaan met digitale transformatie. In deze blog zullen we kijken naar hoe we deze uitdagingen het beste kunnen overwinnen. Hierbij kijken we hoe de verschillende kenmerken die vorige week genoemd werden stuk voor stuk aangepakt kunnen worden. Wel moet duidelijk worden gemaakt dat dit enkel richtlijnen zijn. Elke organisatie is namelijk anders en zal dus andere processen moeten implementeren. Veel leesplezier!

 

Alignment in de digitale transformatie

Een gemeenschappelijke factor in de meeste organisationele problemen is verwarring. Verwarring zorgt voor een misalignment van de individuele doelen. Dit is een belangrijk punt aangezien deze individuele doelen zich opsommen tot de doelen die zich organisatorisch zullen uitdrukken. Het is tevens veel makkelijker om een organisatie te leiden als iedereen dezelfde doelen hanteert. Een essentiële factor hierin is effectieve communicatie vanuit het management. Vooral bij een grote stap als digitale transformatie is dit van belang. Effectieve communicatie moet voldoen aan de 3 c’s. Deze staan voor clear, concise en consistent. Vooral bij het communiceren van visie binnen een bedrijf raden we aan om deze 3 c’s als hulpmiddel te gebruiken. Daarnaast is het van belang dat binnen innovatieteams gebruik gemaakt kan worden van medewerkers met verschillende achtergronden en dat ook bijvoorbeeld een legal of marketing afdeling kan aanhaken binnen projectteams. Op deze manier kunnen multidisciplinaire teams innovaties van de grond krijgen die er toe doen.

 

Timing van de digitale transformatie

Gepaard met het introduceren van nieuwe technologie moet er gelet worden op de timing van de introductie van verandering. Er moet nagedacht worden over de consequenties die het introduceren van een digitale transformatie met zich meebrengen op zowel technisch vlak als sociaal vlak. Een goede manier is om een overzicht te maken van de stakeholders die beïnvloed worden door de gewenste verandering. Het is de bedoeling om daarna na te denken over hoe de waardepropositie richting elk van deze stakeholders verandert. In de meeste gevallen blijkt dat de waardepropositie richting klanten en partners op een effectievere en efficiëntere manier kan worden geleverd. Dit is vooral het geval als validatie al in voorgaande fases heeft plaatsgevonden. Het managen van deze stakeholders garandeert succes en verkleint de kans op falende digitale transformatie. Ook is het van belang om een nieuwe dienst of product te perfectioneren. Het is juist van belang om te leren van de markt door klein te starten. Als live is gegaan met een MVP (minimum viable product), kunnen nieuwe marktinzichten daarop volgende fases faciliteren.

 

Betrekking Eindgebruiker en de Nulmeting voor Digitale Transformatie

Hiervoor is gesproken over de invloed die verandering kan hebben op stakeholders en partners. Nu leggen we de nadruk op de daadwerkelijke eindgebruiker van de beoogde digitale verandering. Tools die hierbij worden gebruikt zijn een customer journey map en een design canvas. Hierbij wordt er erg ingezoomd op de behoefte van de klant en eindgebruiker zelf. Ook dient een volledige analyse gemaakt te worden van zowel de emotionele als praktische aspecten van de customer experience. Hiermee wordt bedoeld dat er gestreefd moet worden naar zowel een bevrediging van de functionaliteiten van bijvoorbeeld een software applicatie als de manier waarop de eindgebruiker met deze applicatie omgaat.

 

Experimenteer met Digitale Transformatie

Experimentatie en testing is een waardevolle manier om digitale transformatie uit te testen. Ook helpt het om de organisatie te helpen wennen aan vernieuwing. Het is natuurlijk belangrijk om pas een uitrol uit te voeren wanneer men er vrij zeker van is dat een concept daadwerkelijk van toegevoegde waarde zal zijn. Waarbij tegelijkertijd onthouden moet worden dat de concurrentie ook niet stil zit. Het gebruik in de eerste fase is namelijk cruciaal in de perceptie en het verdere gebruik van het concept. Naarmate er vaker binnen een organisatie geëxperimenteerd wordt, des te meer affiniteit medewerkers opbouwen met verandering. Zij zullen dit dan niet meer gaan zien als een bedreigende situatie. Dit leidt tot een situatie waarin medewerkers het doel van transformatie inzien en hierbij een proactieve houding aannemen.

 

Digitaal Leiderschap voor Digitale Transformatie

Een leider is als een goede gids, constant communicerend waar de reizigers zich bevinden. Ditzelfde geldt voor uw taak als gids in het digitale transformatie traject. Hiervoor is het nodig om constant aan de werkomgeving te laten weten hoe ver de progressie in het traject is en wat er tot nu toe is gebeurd. Het is belangrijk om hierbij ook conversatie te initiëren met de werkomgeving omtrent het digitale transformatieproces. Dit zorgt voor een uitwisseling van opinies, gedachten en informatie die de digitale transformatie kunnen bijstaan en verbeteren. Deze manier van communiceren is ook belangrijk bij het uitoefenen van controle over de uitkomst van het digitale transformatie traject. Door het constant verwerken van feedback kan verder worden gegarandeerd dat de complexe puzzel van transformatie wordt opgelost. Iedereen moet een gevoel hebben van actieve bijdrage en ruimte krijgen om aan de gevraagde vernieuwing mee te doen. Tevens zorgt dit voor het managen van het gepercipieerde risico met betrekking tot digitale transformatie.

 

Conclusie

We hopen je in deze blog richtlijnen te hebben gegeven over hoe je het beste om kan gaan met de uitdagingen die we vorige week hebben besproken. Zoals eerder genoemd zijn dit slechts richtlijnen. Iedere organisatie zit anders in elkaar en zal dus een tailor made proces moeten ontwikkelen voor digitale transformatie. Laat dat nou net de complexiteit zijn waar we bij Milvum zo dol op zijn. Tot volgende week!

 

Randy Tjin-Asjoe

About Randy Tjin-Asjoe