Een leider is als een goede gids, constant communicerend waar de reizigers zich bevinden. Ditzelfde geldt voor onze taak als gids in het digitale transformatie traject. Alleen, je loopt ongetwijfeld tegen diverse struikelblokken aan. 

Het overwinnen van deze uitdagingen is vaak de noot die lastig te kraken is. Laten we kijken naar de richtlijnen om deze uitdagingen het beste te  overwinnen.

Alignment in de organisatie

Een gemeenschappelijke factor in de meeste organisatorische problemen is verwarring. Verwarring zorgt voor een misalignment van individuele doelen. Zonde, want alle individuele doelen sommen zich op tot de doelen die zich organisatorisch zullen uitdrukken. Het spreekt voor zich dat het  veel makkelijker is om een organisatie te leiden als iedereen dezelfde doelen nastreeft.

Een essentiële factor hierin is effectieve communicatie vanuit het management. Vooral bij een grote stap als digitale transformatie is dit van belang. Effectief digitaal leiderschap begint met het helder formuleren van doelstellingen die moeten voldoen aan 3 voorwaarden: Het moet een “betekenisvolle doel” zijn en richting geven door ook het “doen” element te formuleren. Tot slot moet het een kwalitatieve doelstelling zijn. 

Voorbeeld

Betekenisvol doel element: Het vergroten van de loyaliteit van onze klanten 

Doen element: door hogere kwaliteit en klantgerichter te werken.

Vooral bij het communiceren van een strategie raden wij aan om een strategie framework te kiezen dat voor jou werkt, zie hieronder een overzicht van de meeste populaire methodieken. Bij het formuleren van je doelstellingen is het de kunst is om genoeg flexibiliteit te behouden om je organisatie mee te laten denken over hoe deze doelstelling te behalen.

Dit onderdeel wordt besproken in de eerste stap “Strategie” van onze Jumpstart methodiek. Wil je meer weten over onze innovatie methodiek download dan hier onze whitepaper.

Draagvlak & Timing

Gepaard met het introduceren van nieuwe technologieën moet worden nagedacht over de consequenties die het introduceren van een digitale transformatie met zich meebrengen op zowel technisch- als sociaal vlak.

Een goede manier is om een overzicht te maken van de stakeholders die beïnvloed worden door de gewenste verandering. Denk vervolgens na over hoe de waardepropositie richting elk van deze stakeholders verandert. In de meeste gevallen blijkt dat we de waardepropositie richting klanten en partners op een effectievere en efficiëntere manier kunnen leveren. Het managen van deze stakeholders garandeert succes en verkleint de kans op falende digitale transformatie.

Het helpt daarbij ook om binnen innovatieteams gebruik te maken van medewerkers met verschillende achtergronden of disciplines. Bijvoorbeeld dat een legal of marketing afdeling ook kan aanhaken binnen projectteams. Op deze manier kunnen multidisciplinaire teams innovaties van de grond krijgen die er toe doen.

Ook is het van belang om een nieuwe dienst of product niet te perfectioneren. Het is belangrijk om te leren van de markt door klein te starten. Als live is gegaan met een MVP (Minimum Viable Product, binnen Milvum ook wel Minimum Awesome Product genoemd), kunnen nieuwe marktinzichten de volgende fases faciliteren.

Betrekking eindgebruiker en de nulmeting

Tot nu toe hebben we vooral gesproken over de interne uitdagingen. Nu leggen we de nadruk op de daadwerkelijke eindgebruiker van de beoogde digitale verandering. Tools die je hier kan gebruiken zijn een customer journey map en een design canvas. Hierbij zoom je in op de behoefte van de klant en eindgebruiker zelf. Ook dien je een volledige analyse te maken van zowel de emotionele als praktische aspecten van de customer experience. Hierbij is het zoeken naar de balans tussen de functionaliteiten van bijvoorbeeld een applicatie als de manier waarop de eindgebruiker met deze applicatie omgaat. Met deze stap eindig je de eerste innovatie fase, namelijk de “Problem fit”, omdat hier onze hypotheses worden getoetst met de problem owners en het innovatie team hierna pas 100% snapt welk probleem wordt opgelost.

Valideren door te doen

Het uitvoeren van experimenten is een waardevolle manier om binnen digitale transformatie te valideren. Ook helpt het om de organisatie te helpen wennen aan vernieuwing. Het is essentieel om pas een uitrol uit te voeren wanneer men er vrij zeker van is dat een concept daadwerkelijk van toegevoegde waarde zal zijn. 

Naarmate we vaker binnen een organisatie experimenteren, des te meer affiniteit medewerkers opbouwen met verandering. Zij zullen dit dan niet meer gaan zien als een bedreigende situatie. Dit leidt tot een situatie waarin medewerkers het doel van transformatie inzien en hierbij een proactieve houding aannemen.

Door het constant verwerken van feedback kan verder worden gegarandeerd dat de complexe puzzel van transformatie wordt opgelost.

Dit onderdeel wordt besproken in de tweede stap “Probleem Validatie”  van de Jumpstart methodiek.

Samen zijn we ambassadeurs en jouw gids voor verandering

De reis door de digitale transformatie van jouw organisatie is lastig te navigeren zonder de juiste gids.  Het is hier nodig om constant aan de werkomgeving bewust te maken wat er tot nu toe is gebeurd en nog moeten doen.

Als leider ben je verantwoordelijk voor de betrokkenheid van teamgenoten, stakeholders en eindgebruikers.  Hiervoor is het belangrijk om ook gesprekken te initiëren met de werkomgeving omtrent het digitale transformatieproces. Dit zorgt voor een uitwisseling van opinies, gedachten en informatie die de digitale transformatie kunnen bijstaan en verbeteren. Het is aan te raden dat iedereen een gevoel heeft van actieve bijdrage en de ruimte krijgt om mee te doen aan de vernieuwing. Tevens zorgt dit voor het managen van het waargenomen risico met betrekking tot digitale transformatie.

Laten deze richtlijnen een leidraad zijn om je uitdagingen in digitale transformatie te overwinnen. Zoals eerder genoemd zit iedere organisatie anders in elkaar en zal dus een op maat gemaakte proces voor digitale transformatie moeten worden ontwikkeld. Laat dat nou net de verandering zijn waar we bij Milvum zo dol op zijn.

Randy Tjin-Asjoe

About Randy Tjin-Asjoe