Op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november was het weer zo ver, de vierde hackathon van Milvum in 2016. We innoveren door te doen, dus vandaar dat Milvum altijd graag meedoet aan hackathons. Ditmaal was het de beurt aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om haar eerste hackathon (appathon) te organiseren en gezien de aard van de case zag Milvum deze uitdaging helemaal zitten. Het doel van de appathon was om de agent op straat optimaal te voorzien van technische hulpmiddelen, hetgeen perfect aansluit bij Milvum’s slogan apps op de werkvloer. Met de ‘Verhoord app’ heeft Milvum een blockchain concept & implementatie verwerkt in de oplossing en heeft zo de 1ste prijs bij de Appathon VenJ 2016 binnengesleept. Hoe is Milvum te werk gegaan tijdens de hackathon?

“Wij vinden dat Milvum hoog scoort op het innovatieve onderdeel. De weergave van het geluid in golven en gerelateerde kleuren zijn leuk en gebruiksvriendelijke gekozen. Doorslaggevend voor het beste functionele ontwerp is de combinatie van meerdere aspecten, waaronder machine learning en de inzet van de nieuwe technologie blockchain. Dat jullie daarmee een ontwikkeling voor de hele keten voor ogen hebben, maakt de oplossing duidelijk en overtuigend.”

— Roland Barendse – Secretaris Generaal en CIO van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanpak

Emine Özyenici, directeur Informatisering & Inkoop, gaf aan door vooral te kijken naar wat er nog niet is. Foto en video zijn middelen die beide al ingezet worden door de politie, maar geluid blijft nog enigszins achterwege, dus tijd om van start te gaan! Hoe breng je slimmer werken en innovatieve technieken samen om het algehele proces van verhoor tot en met de rechter te kunnen verbeteren? Alle ketenpartners moeten profiteren van de applicatie, dus zij moeten allen ook onderzocht worden.Belangrijk hierbij is om ook draagvlak vanuit de eindgebruikers te hebben. Deze bottom-up approach, door ook goed in gesprek te gaan met de politieagenten, typeert de aanpak van Milvum. Waarde moet voor iedereen gecreëerd worden, maar door goed te luisteren en onze kennis van nieuwe technologieën in te zetten, is Milvum met de ‘Verhoord app’ gekomen. 

De ‘Verhoord app’

Milvum is met een oplossing gekomen waarbij een nieuwe technologie als blockchain op een laagdrempelige manier wordt ingezet door middel van de ‘Verhoord’ applicatie. Hoe werkt de app precies?

Op het moment dat de app door een politieagent met één klik wordt opgestart, begint direct de opname. Metadata zoals de locatie worden automatisch ingevuld en het ID wordt gescand door de koppeling met MEOS. De agent verwerkt de basiszaken met behulp van zijn telefoon, kan tevens gesprekken opnemen en realtime de kwaliteit van de opname zien. Dat laatste geeft de app weer door een combinatie van geluidsgolven en kleur. Daarnaast kan de agent via een ontwikkeld web portaal verder werken, namelijk door het scannen van een QR code hoeft hij geen inloggegevens meer te onthouden en logt hij eenvoudig in met zijn telefoon. Hij ziet vervolgens meteen een overzicht van zaken waaraan hij al werkt en welke opnames er al binnen dat dossier gemaakt zijn. Door op een opname te klikken, ziet hij wanneer hij zelf en degene die verhoord werd aan het woord was. De oplossing biedt dus ook de mogelijkheid om verschillende stemmen van elkaar te onderscheiden. Met een druk op de tijdslijn kunnen aanvullingen of opmerkingen worden toegevoegd. Aan het einde van het proces kan het geluid worden omgezet naar tekst in een pdf, waarna een handtekening wordt gezet en alles (digitaal) op de post gaat naar de Officier van Justitie.

Authenticiteit met Blockchain

Om de authenticiteit, of terwijl de geldigheid van de opname te valideren, wordt er gebruik gemaakt van een blockchain concept. Milvum zet blockchain in om een vingerafdruk (hash) te maken (vaststelling van het brondocument). Elk audiobestand heeft een vingerafdruk en door hier een timestamp (datum en tijd) aan toe te voegen, wordt een unieke waarde in de blockchain opgeslagen. Dat maakt de controle door justitie en OM op het brondocument eenvoudig. Door de inzet van de blockchain kunnen meerdere partijen de authenticiteit controleren en dat maakt de oplossing ook decentraal inzetbaar. Wil je weten hoe het werkt? Lees hier.

Waardevolle Innovatie

In de oplossing van Milvum is het proces van verhoor tot en met de rechter verbeterd. ‘Wij vinden dat Milvum hoog scoort op het innovatieve onderdeel. De weergave van het geluid in golven en gerelateerde kleuren zijn leuk en gebruiksvriendelijke gekozen. Doorslaggevend voor het beste functionele ontwerp is de combinatie van meerdere aspecten, waaronder machine learning en de inzet van de nieuwe technologie blockchain. Dat jullie daarmee een ontwikkeling voor de hele keten voor ogen hebben, maakt de oplossing duidelijk en overtuigend.’,  zo concludeerde Ronald Barendse – Secretaris Generaal en CIO van het ministerie van Veiligheid en Justitie. We hebben weer kunnen innoveren door te doen, want dat is waar het voor Milvum omgaat: ‘met de nieuwste technologieën innoveren en waarde toevoegen aan de wereld.’

Milvum

About Milvum

Sinds 2012 helpen wij bedrijven met het vertalen van hun digitale strategie naar concrete innovaties. Met 25 man zorgen wij voor de beste oplossingen voor digitale transformatie uitdagingen. Ondertussen werken we voor 60+ klanten, nationaal en internationaal. We hebben al meer dan 100 innovatieve projecten gerealiseerd. We denken groots, valideren snel en zorgen zo stapsgewijs voor schaalbare oplossingen.