JURIDISCH HULPJE BIJ INBESLAGNAME

De Afpakken app voor het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat de verschillende afpakteams door middel van de beslisboom snel kunnen achterhalen of zij een juridische grondslag hebben voor de inbeslagname. De app zorgt er daardoor voor dat de afpakteams sneller over gaan tot actie en meer vertrouwen hebben in de beslissingen die zij maken.

IN OPDRACHT VAN

Openbaar-Ministerie-LOGO-31
afpakkenschermpje
Binnen 3 minuten zekerheid
Ingewikkeld proces in een simpel jasje
Resultaten snel deelbaar
ZEKERHEID

Juridische grondslag wordt direct duidelijk.

EENVOUDIG

Ingewikkeld papieren proces vereenvoudigd in appvorm. 

RESULTAAT

Afpakteams in staat stellen om sneller beslissingen te nemen.

AFPAKKEN IN DRIE GETALLEN

4

weken tot MVP

250

Verschillende uitkomsten

3

Minuten tot juridische grondslag