BEWIJS OP DE BLOCKCHAIN

“Hoe kunnen we de huidige werkwijze van het verzamelen en vastleggen van bewijsmateriaal in de strafrecht of bestuurlijke keten verbeteren” was de hoofdonderzoeksvraag in het haalbaarheidsproject dat we in opdracht van het SBIR (uitgeschreven door RVO) hebben uitgevoerd. Tezamen met de SBIR doelstellingen, verbeteren van veiligheid en het vertrouwen in de ICT infrastructuur en weerbaarheid tegen toenemende cybercriminaliteit, is het concept Bewijsbank in nauwe samenwerking met de Politie, het OM en de rechtspraak tot leven gekomen.

Het concept Bewijsbank is een blockchain toepassing met een file system, waarmee digitaal bewijsmateriaal (zoals audio en video) door de keten kan worden opgeslagen en gedeeld. Het blockchain systeem zal op basis van Hyperledger gebouwd worden.

Centrale bronnen zijn gemakkelijke doelwitten voor hackers en andere kwaadwillenden vormen een risico doordat er sprake is van zogeheten single point of failure. Een gedecentraliseerd systeem biedt daarbij uitkomst. Bewijsbank speelt onderscheidt zich daarnaast op vier onderdelen, namelijk authenticiteit, gebruiksgemak, privacy by design en samenwerking in en met de keten. Kortom, alle gebruikers kunnen in de keten bewijsmateriaal aanleveren, delen en inzien, ervan uitgaande dat ze hiertoe gemachtigd zijn. Alles wordt op de blockchain opgeslagen, waardoor altijd te herleiden is wie bijvoorbeeld welk materiaal heeft aangeleverd en wie het vervolgens heeft ingezien.

IN OPDRACHT VAN

Overzicht van met jouw gedeelde bewijs
Filteren en zoeken naar wens
Ketenbreed werken in éen portaal
KETENBREED SAMENWERKEN

Ketenbreed digitaal bewijsmateriaal delen en gebruiken via een gedeeld systeem.

AUTHENTICITEIT

Door transparantie en onveranderlijkheid wordt de authenticiteit van het bewijsmateriaal in de keten beschermd.

BLOCKCHAIN

Met de nieuwste technologie de uitdagingen van de keten aanpakken.