VORMING VAN NIEUWE WETGEVING VERSNELLEN

De Kenneth app voor het ministerie van Justitie en Veiligheid richtte zich op het proces waarbij wet en regelgeving gemaakt wordt. De focus lag op het faciliteren van de samenwerking tussen wetgevers, beleidsmakers en uitvoerders. Het gebruik van de app heeft als resultaat dat wetgeving sneller kan worden gemaakt doordat de betrokkenen beter kunnen samenwerken.

IN OPDRACHT VAN

Overzichtelijke beslisboom
Impact snel inzichtelijk
Ingewikkeld proces eenvoudig gemaakt
COMPLIANCE

Controleer door een Privacy Impact Analyse of de nieuwe regelgeving voldoet aan bestaande regelgeving.

AWARENESS

Verschillende afdelingen zijn in een vroeg stadium op de hoogte en kunnen daardoor sneller input leveren.

LEGOPS

Operations van regelgeving vatbaar maken voor samenwerking.

KENNETH IN DRIE GETALLEN

30

Tijdwinst

3

Groepen werken simultaan

1000

Verschillende mogelijkheden