Innoveren door te doen

In samenwerking met de gemeente Den Haag hebben we een mini-hackathon georganiseerd voor verschillende afdelingen van Dienst Publiekszaken. De hackathon was ingestoken met het idee om ideeën en concepten vanuit de organisatie t.a.v. verschillende uitdagingen die zij ervaren concreet te maken. Daarnaast levert een event als een hackathon ander voordelen op zoals motivatie van de werknemers doordat zij meer worden betrokken bij de oplossingen voor de uitdagingen, er ontstaat meer draagvlak voor digitale innovaties en de algehele tendens om oplossingsgericht te werken verbetert.

Draagvlak en bewustwording is belangrijk om een thema als “Digitale Transformatie” binnen de gemeente Den Haag tot een succes te maken. Deze bewustwording kan ontstaan door over digitale transformatie te lezen en te praten, maar wordt met name versterkt door het “doen”. Zo gingen teams vanuit de organisatie aan de slag met verschillende cases om zo binnen zeer korte tijd met een digitale oplossing te komen en te pitchen voor een jury. De mini-hackathon was uiteindelijk zeer succesvol met concepten die elkaar niet veel ontschoten wat betreft kwaliteit en potentiële toegevoegde waarde. Echter er kan er maar één de winnaar zijn en deze mocht zijn concept verder uitwerken met een UX designer vanuit Milvum, als eerste stap richting realisatie.

Is een (mini) Hackathon ook interessant voor jou organisatie? Een hackathon leent zich uitstekend om ideeën te genereren, concepten naar de laatste fase te helpen en tegelijkertijd de draagvlak onder medewerkers te laten groeien. Voor meer informatie neem contact op met Marco van Dijk, zie hieronder.

IN OPDRACHT VAN

Idee generatie

Vanuit de organisatie ideeën genereren voor uitdagingen.

Draagvlak voor innovatie

Innovatie die uit de organisatie ontstaat kan rekenen op meer draagvlak en toegevoegde waarde.

Samenwerking

Multidisciplinaire teams samengesteld uit medewerkers die verspreid zijn over de organisatie komen samen.