IN NO TIME RESULTAAT

Het gesprek over digitale transformatie is binnen veel organisaties al flink op gang gekomen. Digitale transformatie wordt op strategisch niveau besproken en de noodzaak begint vaak duidelijk te worden. Wanneer deze strategie vervolgens tot uitvoering komt, worden managementlagen en medewerkers met deze taak opgescheept. Van hen wordt vaak verwacht dat wanneer er innovaties worden doorgevoerd binnen de organisatie zij deze direct omarmen, oppakken en zich eigen maken. Dit is helaas niet altijd hoe het vaak in de praktijk werkt. Succesvolle digitale transformatie valt of staat met draagkracht vanuit de hele organisatie. Iets wat moeilijk te realiseren is in een top-down organisatie met veel lagen.

In de zes jaar dat wij actief zijn in de facilitatie en uitvoering van digitale transformatie trajecten bij grote organisaties zoals ING Nederland, verschillende ministeries en de Politie hebben wij veel inzichten opgedaan omtrent het succesvol uitvoeren van een dergelijk traject. Deze inzichten hebben wij nu gebundeld in onze beproefde Jumpstart methode.

JUMPSTART

JUMP·START

Een co-creatie traject waarbij de drie fases Turbo Consultancy, UX Design en Agile Development zorgen dat de ontwikkeling van innovaties in acht tot tien weken mogelijk gemaakt worden. Daarbij wordt iedere betrokken laag van de organisatie in elke fase samengebracht om zo een platte organisatie te creëren en optimale samenwerking mogelijk te maken. Na het succesvol doorlopen van de drie fases is er een duidelijk beeld van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van het concept, zijn alle aannames gevalideerd en vooraf opgestelde hypotheses beantwoord. Hierdoor kunnen wij een succesvolle adoptie van de innovatie garanderen wanneer het concept wordt opgeschaald en in productie wordt genomen.

Wij richten ons in dit dit proces met nadruk op de empowerment van medewerkers, omdat wij geloven dat zij zowel intern als extern het verschil maken voor jouw organisatie.

JUMPSTART IETS VOOR JOU?

Middels een Jumpstart kun je binnen 8 tot 10 weken een pilot draaien waarmee de concrete waarde van jouw digitale strategie tot uiting komt. Het is een snelle en effectieve manier om te experimenteren en waardevolle inzichten te vergaren en is daarom de perfecte basis voor de start van een (groot) project.

DIRECT STARTEN?

Neem contact op met Marco,  dan maakt hij een afspraak!