ARTIFICIAL INTELLIGENCE WHITEPAPER

De creatie van artificial intelligence maakt een 4e industriële revolutie mogelijk. Het gaat hierin alleen niet meer om het verlichten van fysieke inspanning maar om gehele cognitieve processen uit te besteden aan machines. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor zowel de techniek als de mens. Hierdoor zijn routinematige denkprocessen straks niet meer nodig. Daardoor kunnen werknemers zich focussen op verrijkende taken die intuïtie en kritisch denkvermogen vereisen.

Download de whitepaper om de kansen en mogelijkheden van A.I. te verkennen.